Türkiyadan Arhitektorlar Kazayakta
Kasım ayın suuk günnerindä, Türkiyadan arhitektorlar hem incenerlar, büük delegaţiyaylan, Gagauziyaya tanışmak neetinnän geldilär.
386 defa okunmuş - 31 Ocak 2019 - Perşembe 09:26

TÜRK DÜNNÄSINDAN ARHİTEKTORLAR HEM İNCENERLAR KAZAYAKTA

Kasım ayın suuk günnerindä, Türkiyadan arhitektorlar hem incenerlar, büük delegaţiyaylan, Gagauziyaya tanışmak neetinnän geldilär. Ama bir gün ileri, musaafirlerin Kişinövda vardı önemni programası, angısı geçti Moldovanın Teknik Universitetindä. Burada, Halklararası Arhitektorların konferenţiyası yapıldı.

Türlü devletlerdän uzmannar tanıttılar meraklı hem original proektlerini. Konferenţiyada yapıldı Türkiyanın 7 büük proektinin tanıtımı da, birisi onnaradan – eni açılan dünnyänın en büük aêropordu «İstanbul». Gagauziyada, günün ilk yarısında musafirleri Bakannık Komitetin büük salonunda Başkan İrina Vlah kabletti. Başkannan buluşmaktan sora, yol alındı Kazayak küüyünä.

Gelennär, havanın sertliinä bakmayarak, istedilär görmää parkı, angısı yapıldı türk primariyaların işbirliklerinnän. «Kazayak Büyün Türkiye Parkında» musaafirleri tuzlan – ekmeklän karşıladılar küüyün yaradıcılık kolektivleri:«Duygum», «Sevda», «Şennik», «Millenium». Primar Grigoriy Kior hem yardımcısı Födor Çakal buyurettilär gelän delegaţiyayı parkı gezmää. Gösterdilär nesoy işlär yapıldı hem angı primariyalarlan işlenildi.

Musafirlärlän bilä, o günü vardı Kazayak küüyün kardaş primariyasından, Keçiörendän, primarın yardımcısı dış ilişkilär uurunda – Mustafa Araç. Musatafa Araca, Kazayak pimarı hepsinin önündä verdi “Şükür mektubunu” faydalı, lääzımnı işlär hem yapılan yardımnar için. Mustafa Araç şükürü etti bölä gözäl jest için da küçük sürpriz olarak, “Şennik” oyun grupasına Keçiören hem Kazayak logotiplerinnän yazlık üst giyimneri baaşladı.

Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...