UŞAK BAŞÇASI - TERBİYETMENİN TEMELİ
2749 defa okunmuş - 04 Haziran 2014 - Çarşamba 10:37

   1983-cü yılda bizim küüyün (Baurçu) Uşak başçası №3 seftä açtı kapularını küçüklerä. Ozamandan beeri her yıl kolverer okula hazırlanmış üürenicileri. Bu Uşak başçası sayılêr tipovoy, orada var 160 kişilik er. Kaldırdıydı zamanında onu kolhoz “40 лет Октября”, küüyün merkezindä. Uşak evin açılışı olduydu büük baaşış küülülerä deyni. Çok yıl geçti, çok kuşak burada büüdü. Şindiki zaman burada açık altı grupa, 151 uşak.

   Bu yılın may ayın 30-da, Uşak evinin salonu hem gözäl donadılıydı hem doluydu musaafirlärlän. Kolverim gününä geldilär analar-bobalar, uşak başçanın çalışannarı h.b. Gözäl giimni uşaklara herkezi mayıl olardı, çünkü kefleri erindäydi, gözleri yalabıyardı.

   Açtılar yortuyu terbiyediciykalar Stefanida Telpiz hem İrina Kristeva. Onnar selämnedilär hepsini hem annattılar grupanın uşakları için. Hazırlık grupasında var 28 kişi, herbiri için kısa harakteristika verildi. Bu açıklamalardan sora uşaklar gösterdilär konţert programasını. Peetlär, oyunnar, türkülär, didaktika oyunnarı – hepsi bunnar küçük okulcuların becermekleri. Sţenariy pek uygun hazırlanmıştı, burada vardı er ana-bobalara da, onnar da pay aldılar gösterilerdä. Kullanıldı tehnika aparatları da, onnar taa da donattılar yortunun programasını.

  Uşak başçanın muzıka üüredicisinin Mariya Paçinin işi bu günü pek ii belli oldu. Küçüklär şükür ettilär bütün personala, unutmadılar terbiyedicilerini Mariyayı Kurdoglo, Lübov Telpizi hem başkalarını da kim zamanında braktı onnara kendi üreendän bir parçacık sevgi, becermäk.

  Programanın bitkisindä, Uşak başçasının ilk günündä beeri tek öndercisi Vera Kristeva kutladı hepsini bu unudulmaz yortuylan. Dua etti uşaklara saalık hem başarı, çalışannara hem ana-bobalara da sabur, uygunnuk, annaşmak hem kuvet.

   Sözündä, Vera Kristeva nışannadı, ani bu grupanın terbiyedicileri sık diişti, ama uşaklar lääzımnı olan programayı geçtilär, bilgileri alabildilär. O üzdän pek sevinärdi bu gün, ani koyulmuş neetlär tamannandı. Kutlamaların sonunda Uşak başçanın öndercisi paylaştı haberlän, ani bu yıl artık bu yapının örtüsündä yapılacek remont, bunun için kazanıldı büük grand.

   Küçük üürenicileri kutladı yazıcı Konstantin Kurdoglo. O nışannadı, ani insanın yaşamasında en ilkin Uşak başçası verer temel bilgileri, angıları yıllarlan yardım ederlär insanın harakterini kurmaa, okulda ii bir üürenici olmaa.

   Hep kutlama hem şükür etmä sözlerini söledilär uşakların anaları Sofiya Samsi hem Yuliya Karapunarlı.

   En son moment – en duyguluydu. Başçanın öndercisi herbir uşaa verdi baaşış hem gramota anmak için. Hzırlık grupanın yortusu geçti haliz dä pek ii. Var nasıl açık üreklän sölemää: - “İlin yol, Bilgi Dünnesinä, sevgili uşaklar!”

 K.Kurdoglo

 

İlgili Fotoğraflar
Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...