Mart ayın 14-dä 2014-cü yılda, Moskvada bulunarak, benim oldu kısmetim buluşmaa istoriya hem etnologiya uurunda anılmış bilim doktorunnan M.N. Gubogloylan. Mihail Nikolaeviç diil çoktan ikinci kerä geçirmiş infarkt da taa yufka kendini duyardı, ama teklif etti beni kendi evinä. Evini buldum kolay. Kapuda beni karşıladı kızı Alöna Mihaylovna, onun ardına kendisi Mihail Nikolaeviç tä çıktı, eşi Tatyana İvanovna yoktu.
2263 defa okunmuş - 21 Mayıs 2014 - Çarşamba 14:07
   Sıcaklı karşılamaktan hem bir kofedän sora, ekskursiya gibi, Mihail Nikolaeviç gösterdi odaları, neredä, nicä muzeydä, herbir iş büük havezlän toplanmış hem sevgiylän erleştirilmiş: türlü formalarda hem büüklüktä dekorativ çanaklar, dünneyin ekzotik erlerindän resimnär, maskalar, 500-dän zeedä kedi suvenir kolekțiyası. Mihail Nikolaeviç büük hodulluklan tanıştırdı D.İ. Savastinin resim kolekțiyasınnan, o resimnär en görümnü erdä asılı.  
   Bu evin içindä herbir işä mayıl olardım, ama bir iş, ne şaştırdı – o biblioteka. Nereyi dä bakışını atsan – herersi kiyatlan dolu, başka türlü, allä, hiç yoktu nicä olsun da, zerä hepsimiz artık bileriz M.N. Guboglonun kiyatlara sevgisini. 
   Mihail Nikolaeviç biraz kendisi için, biraz bitki çalışmaları için annatı, ama taa çok sorardı, nicä yaşamak-annaşmak Gagauziyada, neylän büün bizim muzey zanaatlanêr. 
   Dmitriy Kara Çobana söz iliştiynän, Mihail Nikolaeviç gösterdi eni kiyadını “Antropologiya povsednevnosti”, angısına D. Kara Çoban, S. Kuroglo, V. Zelençuk  için onun aklına getirmekleri girmiş; gagauz resimcilerin yaratmalarına ayırı temalara görä derin analiz yapılmış hem çok başka temalar açıklanmış.
   Önsözdä Akademik V.A. Tişkov bu kiyadın dört payını uydurmuş “dünkü günä geziylän”, neredä herbir bölüm ayırı zamannarın oluşlarını üzä çıkarêr. Mihail Nikolaeviç annadêr o olayları, angılarını kendisi geçirmiş, ama yapêr bu işi bilim bakışı üüsekliindän. Büünkü gündä lääzımnı hem faydalı bu kiyadın bütün materialları, ama belli, ani pek büük çalışmaklar dökülmüş ayırı bir bölüm gibi tiparlanmış Bibliografiyayı toplamaa deyni. 42 sayfada sıralanmış Mihail Nikolaeviçin statyaları, aaraştırmaları, dokladları, monografiyaları 1966 yıldan büünkü günädän. Kiyat 2013-cü yılda tipardan çıkmış, onun tirajı – 350 ekz. Gagauziyaya sade 10 kiyada yakın gelmiş, bizim Beşalmadakı muzeyimizä dä bir ekzemplär imzalandı.
    Bän çoktan neetlenärdim Mihail Nikolaeviçlerä musaafirlää düşmää. Şükür Allaha, ani oldu bu buluşmak. Mihail Nikolaeviç Gagauziyaya, hepsinä burada yaşayannara seläm yolladı. Bän dä onu sevgiylän getirdim insannarımıza…
Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...