Gagauzlar bulunarak aşırıda da kendi kulturasını unutmêêrlar. Gücük ayın 19-da Bränsk kasabasında (Rusiya), F.İ.Tütçev adına bilim bibliotekasında, yapıldı “Gagauz köşesinin” ofiţial açılışı.
1969 defa okunmuş - 07 Nisan 2014 - Pazartesi 09:58

  Gözäl yortuda bulundular Gagauziyanın öndercileri dä: Başkanın yardımcısı Nikolay Stoyanov, Halk Topluşu deputatı Viktor Petrioglo, Üüretim bakannıın başı Vera Balova, Gagauziyanın Bränsk bölgesindä ofiţial temsilcisi Mihail Dışlük. Rusiya tarafından vardılar Üüretim hem Bilim departamenti yardımcısı Tatyana Kuleşova, bölgenin Universal bibliotekanın başı Svetlana Didülä, Bränsk bölgesinin Migraţiya bölümü uzmanı Janna Mitüşina. Bu toplantıya katıldılar 20 student Gagauziyadan.

  “Gagauz köşesinin” açılması Bränsk kasabasında ansızdan olan bir iş diil – bu iş yapıldı sırasınca. 2009-cu yılda Gagauziyanın başkanı M.M. Formuzal hem Bränsk bölgesinin gubernatoru N.V. Denin annaşmak imzaladılar. Ondan sora M.Y. Dışlük çalışmalarınnan 2011-ci yılda yapıldı annaşmak Bränsk Devlet Çiftçi Akademiyasınnan. Bu adımnarın en gözäl, sevindirici eri dä oldu o iş, ani büünkü gündä bu Akademiyada büdjet statusunda üürenerlär Gagauziyadan gelän 70 student.

  Bränsk bölgesinin başka universtetlerindä dä üürenerlär taa 10 genç bizim avtonomiyamızdan. Bundan başka, burada işleer hem yaşêêr bir bölük gagauz. Uygun geografiya erleşmesinä hem klimatına görä Bränsk çektirer burayı insannarı. Hepsi bu sıraladıklarımnan birliktä geldik fikirä kurmaa burada “Gagauz kultura hem literatura koşesini”. Burada bulunan materialları var nasıl kullansınnar diil sade üürenän hem işleyän gagauzlar, ama erli vatandaşlar da – hepsi, kim isteer tanışmaa gagauz halkının kulturasınnan. Bu açılış elbetki diil son nokta regionnar arasında kurulmuş ilişkilerdä, Gagauziya hem Bränsk dostluk baalantılarında.

  “Köşenin” ofiţial açılışı yapıldı Bränskta gagauz diasporasının çerçevesindä. Yakın zamanda plannandı gagauz vatandaşların «KUVET» dernään registraţiyası da, angısı var nasıl birleştirsin, bir araya getirsin bölgenin hepsi gagauzlarını. Gagauz vatandaşları asoţiaţiyasını açmaa düşündülär hem çalışêrlar Mihail Dışlük, İlya Karaseni, Elena Kapancı, Maksim Boykov, Olga Gerasimova.

  Yakın zamanda İspolkom hem Üüretim bakannıı plannêêrlar imzalamaa sözleşmä Bränsk bölgesinin başka üürenmäk kurumnarınnan da hem girmää ekonomika proektlerinin iş birliinä. Yok nasıl sölämemää, ani Gagauz avtonomiyasının hem Bränsk bölgesinin aralarında ilişkilär genişlener, zeedelener, kaavileşer.

İlya Karaseni

Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...