Karina Kadın: «It’s a new day!»
1958 defa okunmuş - 07 Mart 2014 - Cuma 13:28

    Ҫoktan vardı neetimdä üürenmää, nicä duuêr türkü. Taa küçükkän gördüm kinoda, ani ilktän muzıka hem peet yazılêrlar, ama nicä çalgıcılar bu iki paydan bir yapêrlar, hiç yoktu annamam. İnanmaazdım da, ani bu meraklı işi bana bir kızçaaz gösterecek. Üç yıl geeri tanıştım Tukan Lüdmilaylan hem onun aylesinnän, tä ozaman denedim bän dä türkülerä peet yazmaa. Ҫalışmamız bana büük kısmet getirdi. Bir kerä Lüdmila istedi ingiliz dilindä bişey yazayım, bän dä, denemekleri hem enilikleri severäk, kayıl oldum. «It’s a new day!» peetin laflarɪ hazır Muzıkaya kolay kondular, işim birkaç saat sürttü. Haber kablettim, ani türküyü Karina Kadın çalacek, Lüdmilanın büük kızı. Bezbelli bu diildi boşuna, düş gütmelär aslı olarmışlar. Bir gün annaştık, ani Karinaylan barabar studiyaya türküyü yazmaa gidecez. Ölä dä yaptık. Taa yolca Karina birkaç sıra türküyü tekrarladı, lafları gözäl ezber üürenmişti, bundan kaarä, biraz şaka da söledi, bana kendisi için annattı. Laf lafı açardı.

   Karina duumuş mart ayın 19-da 2002 yılda, muzıkaylan başlamış meraklanmaa 6 yaşında, ilk türkü toplumu çıktı 2012-da, şindi çalêr hem üürener kemençä ustacılıını.

   Geldik Kişinöva, maşinayı Karinanın bobası durguttu bir büük binanın yanında. Belliydi, ani kızçaaz biraz duygulanêr. Etişincä dördüncü kata, o bana annattı angı anılmış çalgıcıları burada görmüş. Girdik studiyaya. Orada uzak bir içerdän işidildi ses, rejisörun selämi, sora kendisi dä o peydalandı, sordu nesoy Karinanın başarıları hem angı türküyü o isteer yazmaa. Kablettiynän cuvabı, rejisör muzıkayı koştu, Karina sa mikrofona yaklaştı da birkaç kerä türküyü çaldı. Ama nicä biliner, ii iş birdän olmêêr. Rejisör kızçaazı yanına çaardı, nesä söledi, olmalı yannışlıklar istedi doorudulsun. Sora kız, genä mikrofona yaklaşıp, enidän çalmaa başladı. Muzıkaylan yazılı sesi rejisör verdi biz sesleyelim. Türkünün sonunda Karina şen duyguylan sesleyicilerä danışêr: «It’s a new day!» Bän dä sevindim – tä eni türkü dünneyä geldi!

   *«It’s a new day!» – «Bu – eni gün!»

Elena Mokanu

İlgili Fotoğraflar
Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...