AVŞAM AYLEDÄ XIX ASİRDÄ
2747 defa okunmuş - 06 Mart 2014 - Perşembe 09:37

I sţena

Geler korespondent bir küüyä:

-       Sabansayorsunuz! – seläm verer sokakta bulunan bir insana.

-       Kebatayorsunuz! – alêr selämi  insan da sorêr: –  Ne zorlar, mari insancık,

bölä titsi havada getirmiş sizi bu sapa erä?

-       Korespondentim bän, gazetada işleerim. Baş redaktorum yolladı beni burayı,

üüreneyim halk adetlerini hem pak gagauz dilini, bak sizin küüdä çok gözäl lafedarmişlär ana dilindä. Kimdän bän var nia işideyim bizim dilin zebilliini, zenginniini?

-       Küüyümüzdä gözäl sözleşän var çok, makar şindiki gençlär dilimizi biraz

gübürleerlär. Sizä taa ii olur gidäsiniz bir ayleyä XIX asirdän, pek gözäl, terbiyedilmiş aylä.

-       Nasil olur bu iş, asir aşırı aykırlamaa evellerä?

-       Unutmayın, ani şindi XXI-ci asir, insanın fikir çalışması çok ilerledi. Türlü

uçaklar, maşinalar, raketalar, kompüterlär hem taa çok lääzımnı işlär düşündülär.

-       Buyurun zaman maşinasına.

 U-u-u!..

 II sţena

Diişiler dekoraţiyalar. Bir büük aylä oturêr avşamnen herkez kendi işinnän: dädu – küçük torunun arkasını kaşıyêr, boba – çarıkları düzer, babu – iplik işleer, ana – takecik donaklêêr, gelin – uşaanı sarêr, kiraţa – ayna peşkiri diker, draginku – çırtma yapêr, küçüklär – aşık oynêêrlar.

 Korespondent. Avşamêrsınız, corbacılar!

Ayledan insannar.  Kebatêrsınız.

Korespondent. Gelmiş olduumu sorsanız necin?

Ev saabiyakası. Buyurun içeri, orda sölärsiniz.

Korespondent. Gelerim uzaktan, toplayarak o gözäl dilimizin şıralı sedeflerini. Olur mu yardım olasınız bana bu iştä?

Ayledän insannar.  Senin daavanı olur cözelim, ama ilkin musaafiri lääzım doyuralım. Buyur, kizim, sofraya, taman avşam ekmeeni iyeceydik. (Koyêrlar sofrayı.)

Korespondent. Saa oolun, sofradan büük diilim.

(Hepsi, toplanıp, okuyêrlar duayı “Goktä Bobamız”.)

Ayledän insannar. Buyurun, alin ne Allaa verdiysä.

(İyerlär mamaliga, fasülä, yuurt h. b. gagauz imekleri.)

Babu (Kalkarkan sofradan.) Şükür, Allahım, ani doyurdun bizi.

(Hepsi yapêêrlar stavrozlarını, kaldırêrlar sofrayı.)

-       deer ev saabisi,-

Ev saabisi. Buyur, kızım, buyanı, te bitirdim meşinimi yamamaa da girişerim çarıklarıma, zerä evin dolayanında, hayvan bakmakta, onnarın paası yok.

Korespondent. Çok malınız mı var?

Ev saabisi. Var te orda bir inecik, iki beygir, iki öküz, bir-iki onarlık ta koyun.

Korespondent. İslää, ko saalıcakları olsun. (Geçer ev saabiykasına.) E siz, bulücuk, nelär burada yapêrsınız?

Ev saabiyakası. Te dokudum bu 5 endezä platı da yamayacam adamın iç donnarını, pıksa lääzım kundacık ta dikmää. Kumițamızın küçüü bulunmuş, çocucak. Geleceydilär ad sormaa.

I-ci kızı. Mamo! Ha koyacez Ristucuk uşacıın adını, ma?

II-ci kızı. Sarp ta ad düşünmüşün, taa ii Dimançu koyalım.

Ev saabiyakası. Hic baarışmayın, biz bobannan lafettik artık, uşaan adını

koyacez Manolçu. Raametli kaynatamın adına, pek isläädi bir adam: uslu, duygulu, calışkan, ikramcı… Ko anılsın.

Korespondent. O çok eski adlardan biridir?

Ev saabiyakası. Deerlär, o Allahın adıymış…

Korespondent (Geçer düzendä oturan insana). Siz nelär dokuyêrsınız?

I-ci kızı. Brakın onu, o sölämeyecek sizä bişey, zerä lafedämeer – mutu. O bizim

lelümuz, taa küçüklüündän bölecä. Bu beterä dä kısmeti çıkmamış. Ama bir insan – nicä buynuzsuz koyun, elleri altın keser, yazık, ani lafedämeer.

II-ci kızı. Kızkardaşımnan ikimizä dä dokudu dördär yorgan üzü, üçär dä döşek, şindi küçük kızkardaşıma dokuyêr…

İhtär ana. Nicä deerlar: “Kız kundakta, ciiz sandıkta”. Yıllar geçer nicä kıpım, ha dedii saatta hazır olsun, ne.

Korespondent (geçer kirațanın yanına). Brä dä gözäl iş! Nereyi dizeceniz bu büülü gözellii?

Kirața. Bu ayna peşkiri aynanın üstünä koyulêr, krokmalaya bastıynan, düzeriz bir kelebecik gibi.

Korespondent. Olmalı hepsi çiizleriniz hazır şansora?

Kızın biri. Fistan çarşafları diktim, dermileri, goda peşkirleri, hasaları, kaldı kol peşkirleri hem dever basmasına prufurcuk dikmää.

Korespondent. Ne çok işlär hazırlamışınız, utanmaycenız gittiynän yabancı konaa… (Yaklaşêr gelinä.) Bu cicika kimä e?

Gelin. Kumicää deyni, diktim bir takecik, te tutturdum bir dä sulucak, şindi dikecäm te bu maavi boncucaa da.

Korespondent. Bunnar hepsi gözellik için mi?

Gelin. Baa, diil sade gözellik, onnar koruyacek uşaa fena gözdän. Bu adet varmış bizdä taa derin evellerdän, acan inanarmışlar Tangrı Allaha. Ozamandan taa koruyêr halkım bu adetleri…

Korespondent. Meraklı adetlär varmış ozamannar da. (Döner draginkuya.) Bir ava çalsana çırtmaylan, allä bitirdin onu şansora?

Draginku. O taa diil fit hazır. Te mali çalsın aazlan, o türküyü, ani üüredärdi beni çırtmada çalmaa.

İhtär ana. Diilim pek o türkücülerdän, ama hatırınızdan çıkmyacam. Şen olun! (Kızlara teklif eder, o calarkan, oynasınnar bir kadınca. Calêr türkü, kızlar oynêêrlar kadıncayı.)

Korespondent. Saa olun! Ne gözäl türkü, bän yazdım onu, onun paası olmayacek ileriyä dä. (Yaklaşêr erdä oturan uşaklara.) E siz, göcennär, neylän zanaatlanêrsınız burada?

Uşaklar. Oynêêrız aşık.

Korespondent. Nesoy oyun bu e?

Uşaklar. Aşıkların var dort tarafı: tok, cık, lenk, hıcıp. Cevireriz bir türlü, yapêrız bir “babu”, cevireriz başka tarafını bir babuyadan, sora oynêêrız taa kalınca aşıı dürttüynän, yada atıp-tutamadıynan. Kaldıynan, oyun döner başkasına. Kimdä çok babu olêr, o da enseer.

Korespondent. Kimdä taa çok “babu” olêr e?

Uşakların biri. Kakucukta, onun eli taa geniş, taa becerikli, biraz da allä şiretleer…

Korespondent. Başka oyunnar da oynêêrsınız mı?

Uşaklar. Oynêêrız: kuran, kuyu göçmeycää, evcecik, dışarda sa oynêêrız yumaycak, rop-rop, uzun eşek…

Korespondent. Cok meraklı oyunnar, e siz iş tä yapêrsınız mı, osa sade oynêêrsınız oyun mu? /k-t/

Uşaklar. Yapêrız zer. Male, ver bizä bir parça yapaa didelim, ma. Sän dä annat bizä o masalı, ani avşam annattıydın.

 Uşaklar dider yapaa. “Kuyuruksuz tilki” masalı gösterer “Bebek teatrusu”.

 

III sţena

Korespondent. Çok saa olun, ani konakladınız hem sizin gözäl sözünüzlän zeedelettiniz leksikamı, şindi gidecäm paylaşmaa bilgilerimi okuyucularlan. Kalın saalceylan. Allaa versin sizä saalık, kısmet, uygunnuk hem bereket. Uşaklar da seslesin, salt usulluk erda gezsin.

 

Korespondent gider. Perdä çekiler.

 

Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...