ENİ KİYATLAR...
Ceviz 8-dä tamannandı 75 yıl, nicä Besarabiyanın anılmış aydınnadıcısı protoierey Mihail Çakir geçindi. Maasuz bu yıldönümü için seftä tiparlandı gagauz zaametçisinin doludan biografiyası.
2977 defa okunmuş - 09 Aralık 2013 - Pazartesi 22:36

    “Protoierey Mihail Çakir: Allaha hem yakındakılara izmet” ("Протоиерей Михаил Чакир: служение Богу и ближним") adında bilim çalışmanın avtorları teologiya doktoru prot. Oktavian Moşin hem Gagauziyanın M.Maruneviç adına bilim-aaraştırma merkezinin zaametçisi Viktor Kopuşçu, bilim konsultantı ierey Sergiy Kopuşç, ay Kiril hem Mefodiyin adına klisä aspiranturasının aspirantı. Kiyadın hazırlanmasında yardımcı oldu “AYDINNIK” kultura-aydınnatmak CT hem Bibliyayı çevirän İnstitut.

    Kiyat yazılı arhiv bilgilerinin, publiţistika hem monografiya yazılarının temelindä, materialların bir payı seftä çıkarılêr bilim uuruna. Aaraştırmada var çok kaynak, bitkisindä var bibliografiya, patretlär hem M. Çakirin kiyatlarının hem yazılarının dizisi.

    Bu aaraştırmanın praktik tarafı çekiler ondan, ani bu material var nasıl ötää dooru kullanılsın Gagauziyanın hem Moldovanın anılmış din adamnarı için enţiklopediya hem toplumnarın kurulmasında hem gagauz aydınnadıcısı prot. Mihail Çakirin ayoz yaşamasını yazarkan.

    Kiyat çıktı 500 tayna hem tiparlandı avtorların parasınnan. Satın almaa isteyennär var nasıl danışsınnar kopusciuv@mail.ru adresinä.

    Çalışma meraklı olacek istoriklerä, etnograflara, şkola hem universitet üüredicilerinä hem üürenicilerinä hem hepsinä, kim isteer taa yakından tanımaa bizim halkımızın büük zaametçisini Ay-Boba Mihail Çakiri.

 Viktor Kopuşçu

Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...