BİZ GİDERİZ ÜÜRENMÄÄ YABANCI UNİVERSİTETLERÄ, AMA KIRLAMÊÊRIZ BURALARDAN!
Küçük Gagauziyadan gitmää üürenmää umut verän büük dünneyä sayılêr büük başarı. Çünkü az kim düşüner, ani gidännerin arasında var öleleri dä, ani gerçektän giderlär diil heptenä.
4873 defa okunmuş - 15 Kasım 2013 - Cuma 01:50

     Brakmaa ana evini, yakınnarını, canına yakın dostlarını, insannarı – kolay diil. Ama bän becerdim.Şindi İ. G. Petrovskiy adına Bränsk Universiteti filologiya fakulteti «Jurnalistika» bölümünün 3-cü kursunda studentim. Gururluklan tanıdêrım kendimi, ani Moldovanın üülen tarafından küçük Gagauz avtonomiyasından gagauzkayım. Unikal halkımın meraklı adetleri, derin istoriyası için annadêrım onnara, kim pek annayamêêr bir kerettän, angı millet için laf gider. 

     Bränsk oblastında ofiţial registraţiyalı Gagauz Kardaşlık dernää «KUVET» – büük sevinmelik sebepidir. Dernään başı Gagauziyanın Bränskta temsilcisi Mihail Dışlük hem biz 2012-2013 yy. topladık hepsi lääzımnı dokumentleri registraţiya için. Biz, gagauzlar, burada 70 kişidän zeedä olduk! Hep burada Bränsk oblastının bibliotekasında F.İ. Tütçev adına bibliotekada açıldı gagauz kultura hem literatura köşesi. Şindi gider aktiv çalışmalar önümüzdeki yılın iş planını hazırlamaa deyni. Sevindirer o interes, angısını biz uyandırêrız Ana tarafımız için annatmalarlan. Ama seferdän seferä annatmaa sevgimizi ana dilimizä, dedelerimizin kulturasına, ev özlememizi, utanmalı gelmää başlêêr. Utanêrız ondan, ani yaşarkan orada, evimizdä, azkim aramızdan annardı bu paalılıkları, angıları büün bizä deyni gerçek zenginnik oldu. Utanêrız ondan, ani çoyu büün dä bu önemni paalılıkları ölä dä annamayarak yaşêêr. Okullarda hem liţeylerdä üürenicilär büün dä ana dilini üürenmää dersinä pek sıcak bakmêêrlar: «Kimä o lääzım? Nereyi onunnan gidecän? Birerdä iş bulamayacan, sade Türkiyedä evişlerini yapabilecän». Gerçää annayamamazlık – üfkelendirer. En ilkin utanmaa lääzım bilmemää kendi halkının dilini.

    Üürenik insan yok nasıl bölä baksın bu işä. İşittiynän cümleyi: «Bän prost lafederim ana dilimdä», bu insannara saygım kalmêêr. Tutêrım aklımda, nicä şaştıydılar benim grupamdan dostlarım, açan bir gagauz kızdan işittilär: «Bän annêêrım gagauzça, ama lafedämeerim». İkinci, gagauz dili girer türk dillerinin grupasına, bu iş kolayladêr annaşmamızı kär rusçada da. Bileräk gagauz dilinin temellerini, pek kolay üürenmää türk grupasından başka dilleri dä. Var nasıl dillär arasında paralel yapmaa, üünmää, ani bilersin siirek hem az bilinän bir dili.

    Milli adetlerinin kaybelmesi – globalizaţiya kurbanı. Ko biz hepsimizi Dünnä Vatandaşları sayılalım, ama bakmayarak buna, biz hepsimiz ayırı individuumuz. Bän çok söleerim dil için, çünkü inanêrım, ani bir halk yaşêêr, açan o halkın dili yaşêêr! Tanışmak kulturaylan, mentalitetlän, profesional sferalarının işlemesinnän, soţial problemalarını çözmää deyni eni ideyaların aaranması, üüsek uurda bilgilerin kabledilmesi, genişletmää bakışlarını hem dostluk baalantılarını – te neçin biz gideriz üürenmää yabancı devletlerin universitetlerinä. Kayıl olun, ileridä bizä taa kolay olacek yapmaa ortak annaşmaları, kurmaa dostluk baalantılarını, kurmaa halklararası baalantılarını o devletlärlän, angılarında biz üürendik hem birkaç yıl yaşadık.

Alöna Kapancı,

Çadır-Lunga –

Rusiya, Bränsk kasabası

İlgili Fotoğraflar
BİZ GİDERİZ ÜÜRENMÄÄ YABANCI UNİVERSİTETLERÄ, AMA KIRLAMÊÊRIZ BURALARDAN! BİZ GİDERİZ ÜÜRENMÄÄ YABANCI UNİVERSİTETLERÄ, AMA KIRLAMÊÊRIZ BURALARDAN!
Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...