BEREKET EVLERÄ KISMET
Hepsimiz bileriz, ani ekmeksiz yaşamak dünnedä olamaz. Ama hepsi bilmeer boodayın büütmä hem işletmä tehnologiyalarını. Kısaca var nasıl sölemää, ani bu pek cuvaplı hem zor bir proţes, çünkü agronomnar ii bilerlär, ne olêr, açan sıraylan kullanılmêêr belli hem işledilmiş etaplar. Elbetki, işin büük payı baalı naturaya, kuraklık olarsa ? bereketsizlik bekleer, yaamurlar zamanında gelärsä ? zengin bereket alınêr.
2206 defa okunmuş - 04 Ekim 2013 - Cuma 12:04

Bu yıl  Gagauziyada, Moldovada bereket toplama zamannarı sevindirer. Küçük çorbacılıklar taa tez bitirdi işlerini. Taa büük çiftçliklär ilerlederlär toplama işlerini, savaşarak taa az kayıplan etiştirmää terekeyi ambarlara. Bakarak geçän yıllara, bu yıl yaamurlar taa sık sevindirdilär, ama kimi çorbacılıklar o beterä büük kayıplara da düştülär.

Avgust ayı haftalarlan güneşli geçti. Booday toplayannar alatladılar gecä saatlarına kadar  çıkarmaa ekinneri da, kurudup, erleştirmää, mutlak kvotacıların paylarını çevirmää. Bu yıl gözledildi tenä kulturaların üüsek verimnilii, bu pek sevindirer toprak saabilerini.

Baurçu küüyündä durgunarsak, burada var sekiz lider, onnardan üçü işleerlär binär hektardan taa zeedä. Var burada orta çiftçilär dä, onnarda dörtüzär hektaradan var. Lider Nikolay Ştelmahov çok yıl severäk işleer topraa.  Zaanaatına görä o agronom-semenovod, o üzdän becerer güzdän ekmää elita booday çeşitlerini, angıları etecek gelän ekmä yılınadan. Verimni yıldan sora düşüner ekin satmaa başkalarına da. Sora kazanılan parayı  kullanacek güzlüklerin gübrelemesindä. Nikolay pek seviner bu yılın bereketinä. Topraa sever hem inceliklerini biler. Kvotacılarlan zamanında hesaplaşêr. Onu kahırlandırêr başka bir problema: o isteer satın alsın kendisinä bir kombayna, bunun için  düşüner almaa borç para, ozaman taa düşürecek harcamalarını. Ko neetinä koydukları

tamannansın, çünkü sofrada ekmeemiz olsun deyni, hepsimiz baalıyız çiftçilerä.

Boodaylardan sora çiftçilär girişerlär toplamaa taa geç kulturaları: semiçkaları, papşoyları, ? onnar da gözäl görünerlär. Sora tarlalar lääzım sürülsün, hazırlansın eni ekinnär için. Bir laflan, çiftçinin işi bütün yıl var...

Biz dä hepsimiz dua ederiz, havalar tutsun, hepsi bereketlär toplansın, erleşsin çitlerä, maazada setlerä, fıçılara... Başımızı iildeeriz ekmek büüdennerä...

Konstantin Kurdoglo

Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...