Gagauziyanın Aariflär soveti toplantısı
Buluşmada pay aldılar regionumuzun küülerin çoyundan veterannar.
1329 defa okunmuş - 25 Eylül 2013 - Çarşamba 12:49

Buluşmada pay aldılar regionumuzun küülerin çoyundan veterannar. Toplantıya teklif edildi Gagauziya Başkanı M.M. Formuzal, GHT başı D.G. Konstantinov, Rusiyanın Moldovada büük elçisi F.M. Muhametşin. Moldovanın büünkü gündä zor politika durumu için annattı sözündä M. Formuzal. O sıraladı avtonomiyada yaşanan problemaları da. Çok şükür etti veterannara, ani kendi işlerinnän soţial sferalarda, gençlerä örnek olup, patriotik duygularını terbiyederlär. Danışarak hepsinä, Başkan metetti yaşayanarımızı, ani yardımcı olêrlar İspolkoma Gagauziyanın ilerlemesi hem dünneyä integraţiya olması için. Toplantıda söz alannar M.V. Kendigelän, V.D. Kapancı, L.İ. Danilova, İ.Y. Orlioglo hem başkaları söledilär, ani hiç birtürlü durumda da diil lääzım daatmaa Moldovanın birliini hem kırmaa devletliini. Sovet azaları kötüledilär kimi politikleri, ani isteerlär birleştirmää bizim devleti Romıniyaylan, lafettilär Gagauziyanın statusu için, eer Moldova gidärsä federalizaţiya yoluna dooru. Elbetki toplantının önemni bölümü ? veterannarın büünkü durumu için, çünkü onnar soţial tarafından pek az bakılêrlar. Pensiyaları küçük, ama kullanılan su, gaz, elektrika h. b. işlär için aylık ödemelär pek üüsek. Bunnarlan barabar da sık hastalanmalar, ilaçların paaları heptän zorda brakêrlar. Hepsi kaldırılan soruşlar için alındı kararlar. Pek sevindirdi hem umutlandırdı katılannarı toplantıya gelän Moldovada Rusiya diplomatik misiyasının başı F.M. Muhametşin. Sayın F.A. Muhametşin kabletti teklifi hem Gagauziyanın veterannarına göstereräk büük saygı katıldı onnarın iş toplantısına. Büük elçiyı veterannar sıcak karşıladılar. Kendi sözündä o annattı Rusiyanın hem Moldovanın ikitaraflı iş birlikleri için, durgundu birkaç proekttä hem kimi yapılan annaşmalarda. Hep burada cuvap verdi çok soruşlara hem söledi, ani Rusiyanın büük elçilii hazırlêêr bütün Rusiya patriarh Kirilın ofiţial vizitini Moldovaya sentäbri ayın başında. Gagauziyanın Aariflär soveti istedi, eer uygun olarsa, patriarh Kiril gelsin Gagauziyaya da. Pek sevindirdi büük elçinin söledikleri, ani Rusiya tarafı düşüner yardımcı olmaa bizim veterannara ilaçlanmaa Rusiyanın sanatoriyalarında; gençlerä ? üürenmää universitetlerdä; kurmaa baalantıları Rusiya hem Gagauziya veterannarın aralarında. Düşünerim, ani bu önemni toplantı çok zamana kalacek orada katılannarın aklılarında. Alınan kararların realizat edilmesi gagauz halkının optimistik duygularını taa pek uyandıracek, gelecek günnerä sevinmeliklän hem umutlan bakmaa yardımnayacek.

Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...