Gagauz Dili Hem Literatura Olimpiadası
-1
2182 defa okunmuş - 14 Nisan 2013 - Pazar 11:56
Bu yıl Respublika olimpiadasında pay aldılar 60 üürenici Valkaneş, Çadır hem Komrat dolaylarından 9, 10, 11, 12 klaslardan. Ofiţial açılış yapıldı Komrattakı N. Tretyakovun adına teoretik liţeyindä baba marta ayın 22-ndä, kapanış günü da geldi baba marta ayın 24-nä. Registraţiya sırasında herbir üüreniciyä verildi papka olimpiadada lääzımnı olacek materiallarlan. Açarkana gagauz dili hem literaturası uurunda yarışmayı, gençlerin önündä söz tuttular Başkanın yardımcıları Valeriy Yanioglo hem Nikolay Stoyanov, Moldova üüredicilik Bakannıın zaametçisi Anna Stoletneya, Gagauziyanın üüretmäk bakanı Vera Balova.
Hep o günü açılışta musaafir olarak bulundu Türkiya–Moldova dostluk dernään başkanı Rafet Köksal, angısı uşakları kutladıktan sora gagauz dilindä ilk renkli “Meydan” adlı gazetanın hem saytın prezantaţiyasını yaptı. Bundan başka tanıdıldı eni kalendar 2013-2014 yy., angısı taman o günü baskıdan çıkmıştı. Kalendarın maketini hazırladı Komrattakı uşak resim okulu, tipografiya harcamaları yapıldı Türkiyä Devleti tarafından. Hepsi katılannara o günü hem gazeta, hem kalendar baaşış verildi.
Açılıştan sora İncäzanaat evindän uşaklar pek meraklı konţert programasını gösterdilär. Gagauz oyunnarı, türküleri, şiirleri – hepsi okadar meraklıydı, ani bu görüntüdän duygulanmayan bir dä kişi kalmadı. Hep ilk günü Komrattakı Drama teatrusu oynadı spektakliyi “Büük iilik”.
Ertesi günün ilk payında yarışmacılar yazılı işlerini yaptılar. Üülendän sora gençleri beklärdilär: viktorina, sözlü konuşmalar, istoriya, adetlär hem kultura bölümnerindän soruşlar.
Üçüncü günü dä artık açıklandı en becerikli hem bilgili olannarın adları. Sizi verdiimiz tablada onnarlan tanıştırêrız. Hepsini kutlêêrız!
Olimpiadanın musaafirleri, katılannarı şükürlü lafları söledilär jüri adına, üüretmäk bakannıına hem musaafir edän liţeyin saabilerinä sıcaklık için, raat hem meraklı geçirilän gagauz olimpiada günneri için.

KAZANAN UŞAKLAR
Kırım Elena, Arnaut Svetlana, Georgieva Elena, Petkoviç Mariya, Angelçeva Irina, Dzäşovı Violetta, Nikologlo Valentina,  Kiosä Tatyana Todorov Grigoriy, Gaydarcı Liliya, Slav Anastasiya, Karapirä Natalya
Kabak Anastasiya,Baboglo Natalya, Borgan Lüdmila, Arnaut Valentina
Foto: Lüdmila KARAÇOBAN
Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...