HAYDAR İÇİN ENİ KİYAT
Bitki vakıtlarda başladı tiparlanmaa kiyatlar, angıları annadêr bizim küülerimizin istoriyasını. Diil çoktan bu uurda çıktı taa bir monografiya: İvan Grek. “Selo Gaydar: oçerki istorii i kulturı”. Bu aaraştırma basılmadı ayırı bir kiyat gibi, o çıktı Odesada çıkan bir bilim jurnalında.
2356 defa okunmuş - 07 Kasım 2013 - Perşembe 12:08

Sentäbrinin 25-dä Haydar gimnaziyasında geçti kiyadın prezentațiyası.
Toplantıda pay aldılar: kiyadın avtoru – istoriya doktoru İvan Grek (Kişinöv), kiyadın redaktoru hem tiparlayıcısı, istoriya bilgirlerindä kandidat Andrey Şabaşov (Odesa), Gagauziya Halk Topluşu deputatı Födor Gagauz, Gagauziya Bilim-aaraştırma Merkezinin direktoru, istoriya doktoru Pötr Paşalı, istoriya doktoru Diana Nikoglo (Kişinöv), yazıcı Konstantin Kurdoglo (Baurçu), gimnaziyanın direktoru Nagejda Koçanji, küüyün primarı İlya Kösä, üüredicilär, küü sovetnikleri, musaafirlär Çadır-Lungadan, Komrattan hem başka erlerdän.
Hepsi, kimä verildi söz, şükür ettilär avtora hem onun yardımcılarına, nışannadılar, ani bu kiyadın çıkması küü için bir yortudur. İnsan lääzım bilsin kendi köklerini, dedelerini, evelki adetlerini.
İvan Födoroviç Grek islää biliner devletimizdä hem aşırıda nicä bir üüsek kvalifikațiyalı aaraştırmacı, o çok yıl çalıştı Moldova Bilim Akademiyasında. Kendi sözündä o annattı, nasıl gelmiş fikirä yazmaa kiyat Haydarın istoriyası için. Bir taraftan, Haydar küüyü bulunêr o bölgedä, angısının istoriyası girer onun bilim intereslerinin sferasına. Öbür taraftan, olêr ölä, ani onun batüsunun kızı Lidiya evlener bir haydarlı çocaa – Bejenar Georgiy Nikolaeviçä, angısının annatmalarından İvan Födoroviç üürener, ne zorluklar çekmişlär Bejenarlar 40-cı yıllarda. Bu aylenin eceli uyandırmış havez taa derindän aaraştırmaa Haydarın istoriyasını.
Kullanarak bilim metodlarını, dayanarak arhiv bilgilerinä hem başka kaynaklara, avtor toplamış çok material hem savaşmış annatmaa küüyümüzün istoriyasını dooru – ölä, nicä var.
Belliki, bu kiyat yok nasıl sayılsın “bitki söz” temada. Toplantının bitkisinä dooru söz verildi erli aaraştırmacıya – Kuru Födor Savelyeviçä. O annattı kendi buldukları için, gösterdi birkaç örnek Haydar soylarının genealogiya aaçlarından, angılarını o hazırlêêr, çalışarak arhivlerdä hem soruşturarak küülü insannara. Var umut, ani Haydarın istoriyası için ileriyä çıkacek taa bir kiyat – üçüncü. Kalêr sade sevinmää, ani aramızda bulunêr bölä entuziastlar.  
 Petri Çebotar

Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...